Duurzaamheid

In deze tijd van energiebesparing en groen denken, werken wij actief mee om installaties zo energiebesparend mogelijk te maken. 

Bijvoorbeeld door het toepassen van warmtepomp installaties, warmteterugwin installaties, slimme toepassingen van elektronica en koppelingen tussen CV en airco-nstallaties dragen wij zorg voor een meer duurzame en groene installatie. Uitgangspunt is het zo laag mogelijk houden van het energieverbruik. 

Wij dragen er vanzelfsprekend zorg voor dat alle afkomende materialen bij demontage op een verantwoorde wijze worden verwerkt. Wij scheiden dan ook ons eigen afval, dragen zorg voor het afvoeren van koelgassen volgens STEK richtlijnen en dragen zorg voor een verantwoordelijke afvoer van andere materialen. 

Daar waar mogelijk passen wij materialen toe die het milieu minimaal of geheel niet belasten en de uitstoot van broeikasgassen maximaal beperken. De door ons toegepaste installaties zoals warmtepomp systemen zijn daar een goed voorbeeld van. 

Het energieverbruik door verwarmen of koelen in woningen en bedrijven kan gereduceerd worden door bouwkundige en installatietechnische maatregelen. 

Installatietechnisch kan men bijvoorbeeld: 

 • zonneboilers installeren
 • de warmte uit de lucht die geventileerd moet worden via een warmtepomp omzetten in warm tapwater (warmtepompboiler)
 • de warme lucht die naar buiten gaat gebruiken om de inlaat te verwarmen (warmtewisselaar)
 • idem als boven maar dan de warmte wisselen met een warmtewiel
 • warmtewinning uit douchewater
 • (af)wasmachines laten draaien op voorverwarmd water afkomstig van een zonneboiler of warmtepompboiler
 • de verwarming heeft buizen heen en terug. Je kan de terugleiding in de heenleiding aanbrengen. Het teruggaande water wordt dan al opgewarmd door de heenleiding. Daarnaast bespaart het materiaal omdat er maar één leiding aangelegd hoeft te worden.
 • leidingen van kunststof die zelf al isolerend zijn
 • warmte- koudeopslag in de bodem gecombineerd met vloer- of plafondverwarming (betonkernactivering)
 • Micro WKK's die elektriciteit maken en de warmte die daarbij vrijkomt gebruikt om de woning te verwarmen e.d.
 • Pompen op gelijkstroom

 Voor méér informatie kun je altijd contact met Van Heumen Installatietechniek opnemen! Wij staat je graag te woord.